Lai Châu

{web.web_seo}

164 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1533/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường mầm non San thàng, thành phố Lai Châu 10 07/09/2017
2 1532?QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường mầm non San thàng, thành phố Lai Châu 5 07/09/2017
3 1691/UBND-TCKH Tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 4 07/09/2017
4 1508/QĐ-UBND Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22 05/09/2017
5 1509/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 4 05/09/2017
6 1497/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 1 05/09/2017
7 1460/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 15 30/08/2017
8 80/TB-VP Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 2/9 của Lãnh đạo UBND thành phố Và CBCCVP.HĐND-UBND thành phố lai châu ( Nghỉ từ ngày 02/9/2017 - 04/9/2017) 18 28/08/2017
9 1614/CĐ-UBND Công điện chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ,sụt lún, sạt nở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây ra 6 24/08/2017
10 1427/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 47 24/08/2017
11 1428/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 14 24/08/2017
12 1429/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 10 24/08/2017
13 1615/KH_UBND Kế hoạch triển khai ;Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2017 1 24/08/2017
14 851/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 11 23/08/2017
15 506/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 11 22/08/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này