Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 177/CT-UBND V/v Tăng cường các biện pháp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 3 01/02/2018
2 178/KH-UBND V/v Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thanh phố Lai Châu năm 2018 14 01/02/2018
3 2854/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố Lai Châu năm 2018 21 01/02/2018
4 390/QĐ-UBND V/v Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu, chi NSĐP và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 10 25/01/2018
5 136/KH-UBND V/v Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản và nhu cầu vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2018 5 25/01/2018
6 405/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 17 25/01/2018
7 393-394/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn 20 25/01/2018
8 395-399/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển knh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 6 25/01/2018
9 101/TB-UBND V/v Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 01/2018 37 23/01/2018
10 2852/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chi phí mua sắm công cụ lao động cho các hộ dân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu..... 7 23/01/2018
11 28/QĐ-UBND V/v Thu tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND thành phố Lai Châu 13 23/01/2018
12 24-27/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND thành phố Lai Châu 17 23/01/2018
13 125/UBND-QLDT V/v Thực hiện quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 25 22/01/2018
14 387-389/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 26 22/01/2018
15 107.345-353/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 3 22/01/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này