• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Nguyễn Văn Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông
  • Email:
   tuenv.dtttp@laichau.gov.vn
 • Tô Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   thiettv.ptptp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   tuandm.ubndpdk@laichau.gov.vn
 • Lưu Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Điện thoại:
   02133877719
  • Email:
   donglv.ptnmttp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Email:
   toandv.ubndpqt@laichau.gov.vn
 • Vũ Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   vinhvq.tttp@laichau.gov.vn
 • Trần Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   sontt.tttp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố
  • Email:
   phuongnv.bqldatp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Quản lý độ thị thành phố
  • Email:
   lamnx.pqldttp@laichau.gov.vn
 • Lê Xuân Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
  • Điện thoại:
   02133877766
  • Email:
   dunglx.pvhtp@laichau.gov.vn
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 322
Hôm qua : 403