• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Nguyễn Văn Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Đội trưởng
  • Email:
   diepnv.tplc@laichau.gov.vn
 • Lê Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đội Trưởng đội Trật tự đô thị
  • Email:
   duclv.tplc@laichau.gov.vn
 • Hoàng Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban quản lý Dự án thành phố
  • Email:
   huyhv.tplc@laichau.gov.vn
 • Trần Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Điện thoại:
   02133793838
  • Email:
   ngattt.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Đinh Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Email:
   anhdtl.tcdcd@laichau.gov.vn
 • Vũ Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố
  • Email:
   thuyvt.pldtbvxhtp@laichau.gov.vn
 • Bùi Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố
  • Email:
   dungbt.tplc@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Tuyên Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
  • Email:
   khanhnt.tplc@laichau.gov.vn
 • Ngô Xuân Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất
  • Email:
   dangnx.tplc@laichau.gov.vn
 • Vũ Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố
  • Email:
   huevt.pldtbvxhtp@laichau.gov.vn
 • Tạ Đăng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   phuongtd.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   tinhntt.pgdvdttp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Văn Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Đội trưởng
  • Email:
   diepnv.tplc@laichau.gov.vn
 • Lê Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đội Trưởng đội Trật tự đô thị
  • Email:
   duclv.tplc@laichau.gov.vn
 • Hoàng Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban quản lý Dự án thành phố
  • Email:
   huyhv.tplc@laichau.gov.vn
 • Trần Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Điện thoại:
   02133793838
  • Email:
   ngattt.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Đinh Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Email:
   anhdtl.tcdcd@laichau.gov.vn
 • Vũ Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố
  • Email:
   thuyvt.pldtbvxhtp@laichau.gov.vn
 • Bùi Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố
  • Email:
   dungbt.tplc@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Tuyên Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
  • Email:
   khanhnt.tplc@laichau.gov.vn
 • Ngô Xuân Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất
  • Email:
   dangnx.tplc@laichau.gov.vn
 • Vũ Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố
  • Email:
   huevt.pldtbvxhtp@laichau.gov.vn
 • Tạ Đăng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   phuongtd.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   tinhntt.pgdvdttp@laichau.gov.vn

Lãnh đạo Thành Ủy

1. Giới thiệu chungThành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lai Châu- Trụ sở cơ quan: Tầng 3, khu hợp khối các cơ quan thành phố Lai Châu- Địa chỉ: Số 68, Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 181
Hôm qua : 258