• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 11/05/2022 Ngày hết hạn: 11/06/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý