• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản xin ý kiến tham gia vào đồ án quy hoạch phân khu 3, tỷ lệ 1/2000 địa điểm: Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường (lần 2)
Ngày bắt đầu: 02/05/2024 Ngày hết hạn: 07/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 23/04/2024 Ngày hết hạn: 03/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn xin ý kiến tham gia vào đồ án quy hoạch phân khu 3, tỷ lệ 1/2000 địa điểm: Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường
Ngày bắt đầu: 17/04/2024 Ngày hết hạn: 20/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà phố lai châu (Tổ 23, phường Đông Phong)
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn: 15/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn xin ý kiến tham gia vào đồ án quy hoạch phân khu 3, tỷ lệ 1/2000 địa điểm: Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường
Ngày bắt đầu: 16/04/2024 Ngày hết hạn: 20/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn lấy ý kiến các Cơ quan, tổ chức, cá nhân về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại và nhà ở tổ 10, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn: 30/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại và nhà ở tổ 10, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn: 15/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn lấy ý kiến các Cơ quan, tổ chức, cá nhân về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Lai Châu (Tổ 8, Phường Đoàn Kết)
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn: 30/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Lai Châu (Tổ 8, Phường Đoàn Kết)
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn: 15/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung Quy chế quản lý nghĩa trang Phan Lìn, thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 23/08/2023 Ngày hết hạn: 28/08/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 01/08/2023 Ngày hết hạn: 16/08/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 09/08/2023 Ngày hết hạn: 02/09/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo “Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu”
Ngày bắt đầu: 01/08/2023 Ngày hết hạn: 31/08/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Ngày bắt đầu: 06/02/2023 Ngày hết hạn: 15/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 11/05/2022 Ngày hết hạn: 11/06/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Nam bên trái trục đường Đặng Văn Ngữ, phường Đông Phong, xã San Thàng, thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 29/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu
Ngày bắt đầu: 29/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý