Lai Châu

{web.web_seo}

108 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1889/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hõ trợ, tái định cư dự án: Cống thoát nước tổ 9, phường Quyết Thắng 7 17/11/2017
2 2155/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 9 17/11/2017
3 2156/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 5 17/11/2017
4 2157/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 2 17/11/2017
5 2158/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 17/11/2017
6 2159/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 2 17/11/2017
7 2120/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2017 50 14/11/2017
8 1851/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 39 14/11/2017
9 1868/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 14 14/11/2017
10 1866/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 32 14/11/2017
11 2096/TH-UBND V/v Trồng bổ sung, thay thế cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu 37 10/11/2017
12 1852/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, do đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Nâng cấp kênh K1 khu vực sản xuất xã San Thàng 3 10/11/2017
13 1816/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ dự án: Cống thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con Gin 10 02/11/2017
14 1813/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường từ trung tâm xã Bản Giang -xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (địa phận thành phố Lai Châu) 10 31/10/2017
15 1814/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường từ trung tâm xã Bản Giang -xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (địa phận thành phố Lai Châu) 3 31/10/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này