Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 93/TCKH V/v Xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm kê đánh giá nguồn lực và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị 49 15/03/2019
2 165/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Khu lâm viên thành phố Lai Châu 50 13/03/2019
3 238/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư (bổ sung) dự án: Đường nối các KDC với vùng sản xuất thành phố Lai Châu 25 13/03/2019
4 276/QĐ-UBND V/v Thu hồi hủy bỏ Giấy khai sinh của ông Đỗ Văn Châm 17 13/03/2019
5 166-184/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Tuyến kênh số 2 - Hệ thống thoát nước thành phố 16 13/03/2019
6 359/UBND-KT V/v rà soát các sản phẩm đặc thù của địa phương có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, mã vạch sản phẩm 9 11/03/2019
7 84-HD/BTGThU V/v Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2019 13 01/03/2019
8 312/KH-UBND V/v Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thành phố Lai Châu 12 01/03/2019
9 163-164/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42 28/02/2019
10 256/KH-UBND V/v Thực hiện nghị quyết số 02/NQ-Cp ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố lai châu năm 2019, định hướng đến năm 2021 8 27/02/2019
11 167/STNMT-ĐĐB V/v Hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận và các giao dịch đảm bảo tại văn phòng đăng ký đất đại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện 26 22/02/2019
12 195/UBND-Vp V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính 17 13/02/2019
13 175/KH-UBND V/v Tuyên truyền công tác cải cách hành chính thành phố Lai châu năm 2019 6 12/02/2019
14 188/KH-UBND V/v Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-Cp ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh và thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế XH 14 12/02/2019
15 191/TB-UBND Lịch công tác tháng 2 năm 2019 của Lãnh đạo UBND thành phố 18 31/01/2019

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này