Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 599-602/QĐ-UBND V/vGiao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 31 08/02/2018
2 208/UBND-QLĐT V/v Thực hiện nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 5 08/02/2018
3 573/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 20 08/02/2018
4 584/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 15 08/02/2018
5 408-418/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 6 06/02/2018
6 419-426/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường nối khu dân cư với vùng sản xuất thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D với nhà máy gạch tuynen cũ): Tuyến số 1 8 06/02/2018
7 427-433/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường từ QL4D đến trường mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 4 06/02/2018
8 521-535/QĐ-UBND V/v V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu 15 06/02/2018
9 551-558/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường từ QL4D tới trường Mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 2 06/02/2018
10 560-570/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố 8, phường Đoàn Kết 06/02/2018
11 .. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lai Châu 38 01/02/2018
12 171/UBND-KT V/v Triển khai áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm 8 01/02/2018
13 177/CT-UBND V/v Tăng cường các biện pháp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 2 01/02/2018
14 178/KH-UBND V/v Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thanh phố Lai Châu năm 2018 5 01/02/2018
15 2854/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố Lai Châu năm 2018 13 01/02/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này