Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1154-1177/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 3 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 7 17/07/2018
2 48/PKT V/v tăng cường quản lý đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng bệnh Dại trên động vật nuôi 14 12/07/2018
3 1713/QĐ-UBND V/v phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa của UBND thành phố Lai Châu 19 12/07/2018
4 1140/UBND-QLĐT V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lai Châu 5 12/07/2018
5 1316,1706 QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 19 12/07/2018
6 1200-1201/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 14 12/07/2018
7 220/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 25 11/07/2018
8 128/TB-TTPĐ V/v tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất 41 09/07/2018
9 1115/KH-UBND V/v Hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Lai Châu 4 09/07/2018
10 1077-1102/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án "Khu lâm viên thành phố Lai Châu" 93 06/07/2018
11 999-1008/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 1, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 35 04/07/2018
12 1009-1023/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 2, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 13 04/07/2018
13 1024-1035/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 4, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 17 04/07/2018
14 1036-1039/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tại đường thanh niên 26 04/07/2018
15 1350-1358/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 36 04/07/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này