Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1344/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 22 04/07/2018
2 116-117/TB-TTPĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 51 29/06/2018
3 1061/KH-UBND V/v Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị chống lần chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố 31 29/06/2018
4 987/CĐ-UBND V/v Chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ sụt lún, sạt lở đất trên địa bàn thành phố 21 25/06/2018
5 990/GM-UBND V/v Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 6 năm 2018 40 25/06/2018
6 1314-1315/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 21 18/06/2018
7 944/UBND-TCKH V/v báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 43 18/06/2018
8 1238/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 184 07/06/2018
9 1180-1182/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 79 01/06/2018
10 799-806/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng 39 01/06/2018
11 1168-1169/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 24 01/06/2018
12 1121-1128/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 41 01/06/2018
13 1135-1166/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 27 24/05/2018
14 463-480/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 15 23/05/2018
15 481-496/QĐ_UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 8 23/05/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này