Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 123-125/TB-TTPTQD V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 130 20/04/2018
2 940/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 68 18/04/2018
3 12/TB-HĐXT V/v tổ chức xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu 250 18/04/2018
4 561/TB-UBND V/v Thông báo mức phí dự tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 229 18/04/2018
5 506/UBND-TCKH V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 ... 77 10/04/2018
6 493/UBND-VHTT V/v Đôn đốc triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice 29 09/04/2018
7 3096/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 42 09/04/2018
8 460/UBND V/v triển khai thực hiện đánh gá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 20 05/04/2018
9 816-834/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 14 05/04/2018
10 835-847/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 9 05/04/2018
11 844/TB-UBND V/v Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 3/2018 78 03/04/2018
12 848/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 126 03/04/2018
13 849/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại Lô 36B, thuộc khu 1 B, phường Đông Phong thành phố Lai Châu 191 03/04/2018
14 813/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tá định cư dự án: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật gãn dân xã Nậm Loỏng 27 03/04/2018
15 814/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tá định cư dự án: Cải tạo đường Thanh Niên 41 03/04/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này