Lai Châu

{web.web_seo}

145 Người đang Online

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1615/KH_UBND Kế hoạch triển khai ;Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2017 1 24/08/2017
2 851/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 9 23/08/2017
3 506/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 9 22/08/2017
4 1412/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Lai Châu 140 22/08/2017
5 1587/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 10 18/08/2017
6 1579/UBND-KT Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố 4 18/08/2017
7 1406/QĐ-UBND Quyết định giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố lai châu 37 18/08/2017
8 1572/UBND-KT Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm cho cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 3 17/08/2017
9 1394/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 1) dự án: Trụ sở xã San thàng 17 17/08/2017
10 1391/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ dự án: Nâng cấp mở rộng chợ xã San thàng 9 16/08/2017
11 1390/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ dự án: Nâng cấp mở rộng chợ San thàng 8 16/08/2017
12 1378/QĐ-UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm Khuyến nông thành phố Lai Châu 8 16/08/2017
13 1558/CĐ-UBND Công điệm chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ, sụt lún, sợt lở đất trên địa bàn thành phố 1 16/08/2017
14 1370/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất bổ sung(làn 1) để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Trụ sở xã San Thàng 12 11/08/2017
15 1362/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Nâng cấp mở rộng chợ San Thàng 8 11/08/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này