Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2187/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Lai Châu V/v thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đối với hộ gia đình ông Thào A Hoan (Huấn) 24 02/11/2018
2 2203/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 14 02/11/2018
3 1753/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 2405/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu để thực hiện dự án: Cống thoát nước tổ 9 phường quyết Thắng 19 31/10/2018
4 Dự án DỰ ÁN KẾT NỐI GIAO THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 135 16/10/2018
5 KH Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số Tỉnh Lai Châu 30 16/10/2018
6 1660/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 76/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Lai châu đối với hộ gia đình bà Nông thị Lý để thực hiện dự án: Xây dựng điểm du lịch Bản San Thàng 1 xã San thàng 20 15/10/2018
7 1669/UBND-QLĐT V/v Triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của thủ tướng chính phủ 17 15/10/2018
8 285/TB-TTPTQĐ V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 83 09/10/2018
9 281/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 64 08/10/2018
10 1602/UBND-KT V/v Xin ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ các tổ chức đoàn thể thành phố và nhân dân 2 xã trên địa bàn thành phố để hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 8 08/10/2018
11 1647/UBND-VP V/v Tổ chức Lễ tang nguyên tổng bí thư Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang 9 05/10/2018
12 1588/UBND-KT V/v Đẩy nhanh tiến độ trồng cây Mắc ca năm 2018 và đăng ký trồng mới giai đoạn 2018-2021; chăm sóc, quản lý bảo vệ cây mắc ca trồng mới 16 05/10/2018
13 1627/TB-UBND V/v Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 60 04/10/2018
14 1996/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 56 28/09/2018
15 1969/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển lắp đặt tuyến ống cấp nước UPVC D200 đường Nguyễn Văn Linh tổ 22 Phường Đông Phong 11 26/09/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này