• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Tổng số câu hỏi: 1
Gửi câu hỏi
  • Nguyễn Thị Huệ - 07/05/2020

    Hỏi về chế độ vùng 3

    Nội dung kiến nghị: Kính hỏi: UBND huyện Văn Bàn về việc thực hiện chi trả chế độ tiền lương cho giáo viên tham gia trực tiếp giảng dạy tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 801
Hôm qua : 1.162