• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Nguyễn Văn Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông
  • Email:
   tuenv.dtttp@laichau.gov.vn
 • Tô Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   thiettv.ptptp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   tuandm.ubndpdk@laichau.gov.vn
 • Lưu Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Điện thoại:
   02133877719
  • Email:
   donglv.ptnmttp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Email:
   toandv.ubndpqt@laichau.gov.vn
 • Vũ Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   vinhvq.tttp@laichau.gov.vn
 • Trần Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   sontt.tttp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố
  • Email:
   phuongnv.bqldatp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Quản lý độ thị thành phố
  • Email:
   lamnx.pqldttp@laichau.gov.vn
 • Lê Xuân Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
  • Điện thoại:
   02133877766
  • Email:
   dunglx.pvhtp@laichau.gov.vn
 • Phạm Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
  • Email:
   haipt.pvhtp@laichau.gov.vn
 • Tạ Đăng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   phuongtd.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Văn Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông
  • Email:
   tuenv.dtttp@laichau.gov.vn
 • Tô Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   thiettv.ptptp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố
  • Email:
   tuandm.ubndpdk@laichau.gov.vn
 • Lưu Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Điện thoại:
   02133877719
  • Email:
   donglv.ptnmttp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Email:
   toandv.ubndpqt@laichau.gov.vn
 • Vũ Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   vinhvq.tttp@laichau.gov.vn
 • Trần Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Thanh tra thành phố
  • Email:
   sontt.tttp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố
  • Email:
   phuongnv.bqldatp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Quản lý độ thị thành phố
  • Email:
   lamnx.pqldttp@laichau.gov.vn
 • Lê Xuân Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
  • Điện thoại:
   02133877766
  • Email:
   dunglx.pvhtp@laichau.gov.vn
 • Phạm Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
  • Email:
   haipt.pvhtp@laichau.gov.vn
 • Tạ Đăng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố
  • Email:
   phuongtd.pnvtp@laichau.gov.vn

Lãnh đạo Thành Ủy

1. Giới thiệu chungThành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lai Châu- Trụ sở cơ quan: Tầng 3, khu hợp khối các cơ quan thành phố Lai Châu- Địa chỉ: Số 68, Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 323
Hôm qua : 403