• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Thứ tư, 21/02/2024 - 16:35
Câu hỏi:Hỏi về chế độ vùng 3

Người hỏi: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Nguyễn Thị Huệ

Nội dung câu hỏi
Kính hỏi: UBND huyện Văn Bàn về việc thực hiện chi trả chế độ tiền lương cho giáo viên tham gia trực tiếp giảng dạy tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 896
Hôm qua : 1.275
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều