• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Đặng Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Tài Chính Kế hoạch thành phố
  • Điện thoại:
   02133877305
  • Email:
   tuyendt.ptckhtp@laichau.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài Chính Kế hoạch thành phố
  • Điện thoại:
   02133875900
  • Email:
   locnx.ptckhtp@laichau.gov.vn
 • Lò Thị Thanh Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài Chính Kế hoạch thành phố
  • Email:
   hoaltt.ptckhtp@laichau.gov.vn
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 779
Hôm qua : 1.162