• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Tống Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Thành ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời gian

   Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

    (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

   Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 11 năm 1993

   Cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

   Từ tháng 12 năm 1993 đến tháng 6 năm 1998

   Học tại trường Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên (Cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

   Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 8 năm 2000

   Cán bộ Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

   Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000

   Học Bồi dưỡng quản lý Hành chính nhà nước ngạch Chuyên viên tại trường Chính trị tỉnh Lai Châu (Cán bộ Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

   Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 02 năm 2001

   Cán bộ tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

   Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 8 năm 2001

   Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

   Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 6 năm 2003

   Học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội (Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu)

   Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 4 năm 2004

   Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

   Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005

   Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

   Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005

   Chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

   Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 3 năm 2008

   Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

   Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008

   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

   Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010

   Phó Bí thư Huyện ủy huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

   Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
   Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.

   Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV.

   Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,   Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV
   Từ tháng 12 năm 2020 đến ngày 09 tháng 3 năm 2021

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy,  Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV.

   Từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 đến nay

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV.

 • Đặng Quang Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thành ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 906
Hôm qua : 1.092