1.Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên: 911232.45 ha- Đất nông nghiệp:Đất trồng cây hàng năm: 71180.18 haĐất trồng lúa: 29076.55 haĐất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi:539.75 haĐất trồng cây lâu năm: 6435.94 ha- Đất lâm nghiệp: 398673.55 haĐất ở: ...