• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Đinh Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Email:
   anhdtl.tcdcd@laichau.gov.vn
 • Trần Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Điện thoại:
   02133793838
  • Email:
   ngattt.pnvtp@laichau.gov.vn
 • Vũ Mạnh Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
  • Email:
   truongvm.pnvtp@laichau.gov.vn
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 806
Hôm qua : 1.162