• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Thứ tư, 21/02/2024 - 16:20
Gia tăng tảo hôn ở xã Sùng Phài

Gia tăng tảo hôn ở xã Sùng Phài

Qua tìm hiểu được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu có 7 cặp tảo hôn, tăng 2 cặp so với cả năm 2022. Tư tưởng, ...
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 870
Hôm qua : 1.275