• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Luật dân quân tự vệ

Luật dân quân tự vệ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Dân quân tự vệ.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 761
Hôm qua : 1.162