• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật mới được Quốc hội thông qua và văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu mới ban hành.

Sáng nay (1/6), Tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL)thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật mới được Quốc hội thông qua và văn bản quy phạm pháp luật của ...
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 143
Hôm qua : 258