I. Về điều kiện tự nhiên:1. Về vị trí địa lýThành phố Lai Châu - trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của tỉnh Lai Châu có toạ độ địa lý: ...