• banner__2_15938cc5c5
 • banner_00a56
 • Lưu Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Điện thoại:
   02133877719
  • Email:
   donglv.ptnmttp@laichau.gov.vn
 • Đoàn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Email:
   toandv.ubndpqt@laichau.gov.vn
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 837
Hôm qua : 1.162