• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56

Thành phố Lai Châu chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Những năm qua, công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được UBND thành phố Lai Châu quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, đơn giản hóa, giảm bớt thời ...
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 182
Hôm qua : 258