• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Thông tin chi tiết:
Đặng Quang Chung
Phó Bí thư Thành ủy Đặng Quang Chung
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ 44907
Thuộc về bộ phận Thành ủy
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 826
Hôm qua : 1.162