• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Thông tin chi tiết:
Giàng Thị Xoa
Chủ tịch HĐND Giàng Thị Xoa
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ 44907
Thuộc về bộ phận HĐND thành phố
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 951
Hôm qua : 1.305