Lai Châu

{web.web_seo}

141 Người đang Online

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 867/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng- thành phố Lai Châu 9 27/06/2017
2 1237/UBND-VP Quyết định Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu 20 27/06/2017
3 1208/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường Mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu. 31 23/06/2017
4 779-827/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 44 20/06/2017
5 12/TB-HĐXT Thông báo tổ chức xet tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố 4751 20/06/2017
6 15/TB-HĐXT Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng công chức xã , phường thành phố Lai Châu năm 2017 476 20/06/2017
7 1122/TU-UBND Thông báo điều chỉnh mức thu phí tuyển dụng công chức cấp xã 158 14/06/2017
8 698/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục TTHC trong Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã, phường 31 09/06/2017
9 1061/UBND-NV Phát động phong trào thi đua chòa mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước(11/6/1948-11/6/2018) 7 07/06/2017
10 1044/UBND-TCKH Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP 8 06/06/2017
11 1022/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia khâu I, xã Nậm Loỏng. 9 02/06/2017
12 1023/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 25 02/06/2017
13 656/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Mở rộng chợ trung tâm thành phố 26 02/06/2017
14 657/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố 41 02/06/2017
15 1022/TB-UBND Thhoong báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đập Ao xanh, kênh thủy loiqj đến cánh đồng Gia khâu I, xã Nậm Loỏng 2 02/06/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này