Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1036-1039/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tại đường thanh niên 40 04/07/2018
2 1350-1358/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 62 04/07/2018
3 1390-1397/QĐ_UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 27 04/07/2018
4 1388-1389/QĐ-UBND V/v Cho phép quyền sử dụng đất 38 04/07/2018
5 1315/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Trường Mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 9 04/07/2018
6 1344/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 26 04/07/2018
7 116-117/TB-TTPĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 53 29/06/2018
8 1061/KH-UBND V/v Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị chống lần chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố 33 29/06/2018
9 987/CĐ-UBND V/v Chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ sụt lún, sạt lở đất trên địa bàn thành phố 22 25/06/2018
10 990/GM-UBND V/v Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 6 năm 2018 42 25/06/2018
11 1314-1315/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 25 18/06/2018
12 944/UBND-TCKH V/v báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 45 18/06/2018
13 1238/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 188 07/06/2018
14 1180-1182/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 83 01/06/2018
15 799-806/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng 41 01/06/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này