Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2038/UBND-VP V/v Chuẩn bị Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 31 12/12/2018
2 2428/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 35 12/12/2018
3 2356-2364/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng 27 07/12/2018
4 2004/UBND-VP V/v Tham mưu, giải trình làm rõ ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến kiến nghị của BTT Ủy ban MTTQ thành phố 19 07/12/2018
5 2331/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 3) dự án: Đường Đông Pao - Séo Xín Chải kéo dài 43 29/11/2018
6 1957/UBND-KT V/v tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa bàn thành phố Lai Châu 9 27/11/2018
7 1958/UBND-KT V/v Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi thủy sản 8 27/11/2018
8 1960/UBND-VP V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 34 26/11/2018
9 232/TB-TTPTQĐ V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 125 19/11/2018
10 01/2018/QĐ_UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu về việc ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố 64 16/11/2018
11 1859/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 15 15/11/2018
12 1782/UBND-VP V/v Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Lai Châu khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 101 07/11/2018
13 1820/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018 41 07/11/2018
14 1790/TB-UBND V/v nghỉ lễ tết năm 2019 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị - xã hội 90 02/11/2018
15 2187/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Lai Châu V/v thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đối với hộ gia đình ông Thào A Hoan (Huấn) 26 02/11/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này