• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Dự thảo

Văn bản về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Nam bên trái trục đường Đặng Văn Ngữ, phường Đông Phong, xã San Thàng, thành phố Lai Châu