• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Dự thảo

Văn bản về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu