• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56

TOÀN CẢNH QUẢNG TRƯỜNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU TRONG LỄ KHAI MẠC TUẦN DU LỊCH - VĂN HÓA LAI CHÂU NĂM 2022


Tác giả: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Lai Châu
Nguồn: Ảnh Ta Hanh
Album khác
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Hôm nay : 793
Hôm qua : 1.030