Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán Đồ án quy hoạch phân khu 3 tỷ lệ 1/2000, địa điểm: Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường