Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND xã, phường

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :08/07/2015 8:11:57 SA)

1 Giới thiệu chung

- Trụ sở cơ quan: UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu

- Địa chỉ: Bản Lùng Thàng - xã Nậm Loỏng - thành phố Lai Châu.

- Điện thoại: 02313.791.946

- Email: vanphongnamloong@gmail.com hoặc ubndnamloong.tp@laichau.gov.vn

Nậm Loỏng có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.806,14ha, trong đó đất nông nghiệp 390ha, đất lâm nghiệp là 1.382,68. Tổng dân số 475 hộ, 2.077 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông 387 hộ, 1.767 khẩu; dân tộc Kinh 81 hộ, 311 khẩu, số còn lại là dân tộc khác. Thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 6 bản (Sùng Chô, Sin Páo Chải, Hồi Lùng, Lùng Thàng, Gia Khâu I, Gia Khâu II).

2. Ban lãnh đạo:

STT  Tên Lãnh đạo   Chức vụ Điện thoại
1 Giàng A Tủa Chủ tịch UBND xã

 0949.857.397

2 Nguyễn Tiến Dũng  Bí thư Đảng ủy xã 

0915.598.305

3 Sùng Cang Dinh Chủ tịch HĐND xã 

01652.247.699

Tin liên quan

UBND phường Quyết Thắng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:24:45 SA)

UBND xã San Thàng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:25:55 SA)

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu(08/07/2015 8:27:29 SA)

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:10:37 SA)

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu(07/07/2015 3:29:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này