Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND xã, phường

UBND Phườnng Tân Phong thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :08/07/2015 8:11:28 SA)

1 Giới thiệu tổng quan

UBND Phường Tân Phong thành phố Lai Châu

 - Địa chỉ: Tổ 3 phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

 - Điện thoại: 02313 877 801

 - Mail: ubndtanphong.tp@laichau.gov.vn Hoặc ubndphuongtanphongtxlc@gmail.com

 Phường Tân Phong đựơc thành lập Theo Nghị định số: 176/2004/NĐ - CP ngày 10/10/ 2004 của Chính phủ, phường có tổng diện tích tự nhiên là: 715,2 ha năm 2004 phường có 9 tổ dân phố, 823 hộ = 4000 nhân khẩu. Từ ngày 01/01/2013 phường Tân Phong chia tách thành 2 phường là: Phường Tân Phong và phường Đông Phong, đến nay 31 tháng 5 năm 2015 toàn phường có 21 tổ dân phố và một bản với 3543 hộ = 10.281 nhân khẩu, gồm 17 dân tộc anh em chung sống, đời sống của nhân dân các dân tộc đang từng bước ổn định, tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, quốc phòng giữ vững. Địa bàn phường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của thành phố Lai Châu.

  -  Phía Đông giáp phường Đông Phong thành phố  Lai Châu;

  -  Phía Nam giáp xã Nùng Nàng huyện Tam Đường;

  -  Phía Tây giáp phường Đoàn Kết Thành phố Lai Châu;

  -  Phía Bắc giáp xã Sùng Phài huyện Tam Đường;

2 Cơ cấu tổ chức

 Phường Tân Phong gồm có Đảng bộ với 32 chi bộ trực thuộc đến ngày 30/5/2015 có 369 đảng viên.

 Về Chính quyền:

 HĐND có 16 đại biểu  và 01 phó chủ tịch.

 UBND: bộ máy tổ chức cán bộ cơ bản đã được kiện toàn, song còn thiếu cán bộ chủ chốt, đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu về số lượng so với quy định. UBND phường có 4 thành viên ủy ban, 1 chủ tịch và 01 phó chủ tịch, 20 đồng chí trong đó có 18 đồng chí biên chế chính thức và 02 đồng chí tập sự ( thiếu 01 CT HĐND, 01 Phó CT UBND). Đảng viên là: 14 đồng chí; dân tộc kinh 17 đồng chí, dân tộc thái 02 đồng chí và 01 đồng chí là người dân tộc Hmông;  Trình độ văn hóa 7/10 có 6 đồng chí, 12/12 là 14 đồng chí; Lý luận chính trị: Trung cấp có 10 đồng chí, sơ cấp có 02 đồng chí, cao cấp 01 đồng chí, đang học trung cấp 01 đồng chí; đã qua đào tạo chương trình Quản lý nhà nước 05 đồng chí; trình độ chuyên môn: ĐH 10 đồng chí, CĐ là 02 đồng chí, TC đang học đại học 04 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí, sơ cấp 03 đồng chí.

 MTTQ và các đoàn thể:

 MTTQ có 37 ủy viên UBMTTQ và 22 ban công tác MT; Hội LHPN có 22 chi hội với hơn 800 hội viên; Hội CCB có 22 chi hội với hơn 168 hội viên; Hội Nông Dân có 22 chi hội với hơn 581 hội viên; Đoàn TNCSHCM có 12 chi đoàn với hơn 120 đoàn viên; Hội Người cao tuổi có 22 chi hội với hơn 559 hội viên; Hội Chữ thập đỏ có 22 chi hội với 1054 hội viên; Công đoàn cơ quan phường có 28 đoàn viên.

3 Chức năng, nhiệm vụ

UBND phường Tân Phong làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, phó Chủ tịch, UBND. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND phường chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

Chấp hành sự chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND phường, phối hợp chặt hẽ giữa UBND phường với MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, đảm bảo công khai, minh bạch kịp thời và hiệu quả theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định và chương trình, kế hoạch công tác UBND phường.

 4 Ban lãnh đạo:

STT  Tên Lãnh đạo   Chức vụ Điện thoại
1

Ngô Văn Giang 

Chủ tịch UBND

02313.791.487

2

Trần Công Khang

Bí thư   
3 Nguyễn Văn Giang Phó Chủ tịch UBND

02313.877.801

Tin liên quan

UBND phường Quyết Thắng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:24:45 SA)

UBND xã San Thàng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:25:55 SA)

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu(08/07/2015 8:27:29 SA)

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:10:37 SA)

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu(07/07/2015 3:29:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này