Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND xã, phường

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :08/07/2015 8:11:37 SA)

 Giới thiệu tổng quan về UBND phường Quyết Tiến

- Địa chỉ: Tổ 12, phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu.

- Điện thoại: 02313.875.919

- Mail: ubndquyettien.tp@laichau.gov.vn

2 Giới thiệu khái quát chung :

Tổng diện tích tự nhiên: 308,66ha.

Dân số 6 tháng đầu năm 2015: 1.180 hộ = 4.482 khẩu.

Hiện trên địa bàn phường có 16 dân tộc cùng sinh sống trong đó (dân tộc Kinh chiếm 87%, dân tộc Giáy chiếm 2,6%, dân tộc Thái: 6%; các dân tộc khác chiếm 4,4%)

UBND phường gồm 09 tổ dân phố: Tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2, tổ dân phố số 3, tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 5, tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 7, tổ dân phố số 8 và tổ dân phố số 12.

3 Ban lãnh đạo:

STT  Tên Lãnh đạo   Ảnh đại diện Chức vụ Điện thoại
1

Nguyễn Triệu Vỹ

Bí thư

02313.794.828

2 Hoàng A Vàng   Phó Chủ tịch UBND

 

3

Tạ Tiểu Tần

   Chủ tịch UBND  

Tin liên quan

UBND phường Quyết Thắng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:24:45 SA)

UBND xã San Thàng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:25:55 SA)

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu(08/07/2015 8:27:29 SA)

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:10:37 SA)

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu(07/07/2015 3:29:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này