Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND xã, phường

UBND Phường Đông Phong Thành Phố Lai Châu
(Ngày đăng :06/07/2015 3:19:10 CH)

I. Giới thiệu chung:

UBND Phường Đông Phong Thành Phố Lai Châu

- Địa chỉ: bản Tả Xin Chải 1 – Phường Đông Phong – Thành phố Lai Châu

 - Điện Thoại, Fax : 02313 795 398

 - Email: ubnddongphong.tp@laichau.gov.vn

 * UBND Phường Đông Phong có tổng diện tích tự nhiên: 527,35ha. Trong đó:

- Đất phi nông nghiệp:

+ đất ở: 34,58ha

+ Đất chuyên dùng (cơ quan, quốc phòng, công cộng): 138,01ha

+ Đất sông suối: 0,61ha

- Đất chưa sử dụng 57,49ha

- Diện tích đất nông nghiệp: 296,66ha trong đó:

+ Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 254,2ha. diện tích gieo trồng năm 2014 là 202ha, chè hiện có 50 ha, diện tích lúa 48ha (18ha canh tác tại đất san thàng), ngô 75ha, 24ha rau màu các loại, 2ha hoa, 1ha cây ăn quả. 26,28ha đất nuôi trồng thủy sản...

- Diện tích đất lâm nghiệp: 16,18 ha đất lâm nghiệp, trong đó 4,25ha đất có rừng.

- Dân số 6 tháng đầu năm 2015: 4.784 người = 1.687 hộ dân

- Hiện trên địa bàn phường có 14 dân tộc cùng sinh sống trong đó (dân tộc Kinh chiếm 70%, dân tộc Giáy chiếm 19%, còn lại các dân tộc khác chiếm 11%)

 - Có 5 tổ dân phố (Tổ 22, 23, 24, 25, 26) và hai bản (Tả Xin Chải 1 và Tả Xin Chải 2)

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

- Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

III. Ban lãnh đạo:

STT  Tên Lãnh đạo   Chức vụ Điện thoại
1

Vũ Hồng Khanh

Bí thư Đảng ủy

02313.875.899

2

Nguyễn Thị Thu Hương 

P.Bí thư Đảng ủy

02313.795.829

3 Hồ Thanh Sơn 

Chủ tịch HĐND

02313.795.800
4 Lê Đức Mạnh 

Chủ tịch UBND

02313.795.658
5 Nguyễn Xuân Trường 

P.Chủ tịch UBND

02313.790.106

Tin liên quan

UBND phường Quyết Thắng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:24:45 SA)

UBND xã San Thàng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:25:55 SA)

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu(08/07/2015 8:27:29 SA)

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:10:37 SA)

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu(07/07/2015 3:29:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này