Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND xã, phường

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu
(Ngày đăng :08/07/2015 8:27:46 SA)

Giới thiệu tổng quan về UBND phường Đoàn Kết

- Địa chỉ: Tổ , phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu.

- Điện thoại:0213 3875195

- Mail: motcuadoanket@gmail.com

2 Giới thiệu khái quát chung :

 

3 Ban lãnh đạo:

STT  Tên Lãnh đạo   Ảnh đại diện Chức vụ Điện thoại
1

Đặng Việt Hưng

  Chủ tịch

 

2 Phạm Tiến Dũng   Phó Chủ tịch UBND 

 

3

 Nguyễn Minh Tuấn

  Bí thư   

Tin liên quan

UBND phường Quyết Thắng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:24:45 SA)

UBND xã San Thàng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:25:55 SA)

UBND phường Đoàn Kết Thành Phố Lai Châu(08/07/2015 8:27:29 SA)

UBND xã Nậm Loỏng Thành phố Lai Châu(08/07/2015 8:10:37 SA)

UBND phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu(07/07/2015 3:29:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này