Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tình hình KT-XH

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp UBND thành phố tháng 10 năm 2016
(Ngày đăng :02/11/2016 9:39:29 SA)

Ngày 27/10/2016, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2016. Dự phiên họp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên UBND thành phố; Đại diện Tổ đại biểu HDDND Tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, các Ban HĐND thành phố; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố vá Chủ tịch UBND xã, phường. Sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn báo cáo các nội dung trình bầy tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chỉ Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

Chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018(20/11/2018 8:06:36 SA)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2018(28/09/2018 3:32:46 CH)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 8 năm 2018(28/08/2018 8:58:19 SA)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 7 năm 2018(30/07/2018 3:01:32 CH)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 6 năm 2018(04/07/2018 8:41:21 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này