Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tin tức hoạt động

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
(Ngày đăng :29/12/2016 2:20:45 CH)

Ngày 28 - 29/12/2016, Thành ủy Lai Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho trên 200 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các xã, phường; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố và Bí thư Đảng ủy các xã, phường đang nghỉ hưu trên địa bàn. Đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 09 - 14/10/2016 tại Thủ đô Hà Nội đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, phân công việc nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề đảm bảo phù hợp. Theo đó, các đồng chí báo cáo viên đã triển khai, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Cùng đó là Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 về tổ chức Tết năm 2017, dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW... Qua đó các đại biểu dự hội nghị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm tại địa phương, đơn vị.

Là báo cáo viên trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu sâu sắc về mục tiêu, quan điểm của Đảng và nắm vững những nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết và trong chương trình hành động của Thành ủy, liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Từ đó chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, mỗi cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt và phát huy được vai trò nêu gương để đưa những nội dung của Nghị quyết ngấm sâu vào tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên để góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra./.

Đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

Quang cảnh Hội nghị.

Tin liên quan

Tuyên truyền giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2018 11:07:05 SA)

Tuyên truyền giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM(01/10/2018 2:01:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(11/04/2017 9:35:36 SA)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2017(03/03/2017 10:46:13 SA)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 2/2017(06/02/2017 7:50:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này