Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tin tức hoạt động

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 12/2016
(Ngày đăng :08/12/2016 7:56:08 SA)

  1. Tiếp tục tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, Thành phố đi vào cuộc sống, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII; kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XIV; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc triển khai công tác đặc xá năm 2016; việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn Thành phố (Công văn số 973/UBND-QLĐT, ngày 31/10/2016 của UBND Thành phố); tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ (Công văn số 1048/UBND, ngày 18/11/2016 của UBND Thành phố); thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dịp lễ tết 2017 (Công văn số 1054/UBND, ngày 21/11/2016 của UBND Thành phố); tổ chức tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm 55 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2016); kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
  2. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyên truyền cần tập trung nêu bật những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch phá hoại nền tảng, tư tưởng của Đảng...
  3. Tiếp tục tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; tuyên truyền việc “Không tiếp nhận các công ty tổ chức làm sổ vàng truyền thống, khám sức khỏe miễn phí, bán hàng có khuyến mại nhằm mục đích trục lợi” (Công văn số 1028/UBND, ngày 11/11/2016 của UBND Thành phố), công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn.
  4. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh tế, việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăm sóc thu hoạch các loại rau màu, cây lương thực; chuẩn bị đất, giống vụ đông đảm bảo kế hoạch, kịp thời vụ; thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng chống thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh;… Công tác tuyên truyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.
  5. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn tuyên truyền đạo trái pháp luật; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào dịp cuối năm... Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; qua đó chủ động đề xuất các giải pháp, nâng cao năng lực dự báo, góp phần ổn định xã hội.

     * Một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 12/2016

    - Kỷ niệm 108 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2016); 27 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2016); 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016); 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 20/12/2016); 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016); 56 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (29/12/1960 – 29/12/2016);. Công tác tuyên truyền cần nêu bật vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các sự kiện kỷ niệm đối với đời sống xã hội, qua đó góp phần nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        * Một số khẩu hiệu tuyên truyền

       1. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp!

       2. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

      3. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thành phố ổn định và phát triển toàn diện!

       4. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thành phố quyết tâm xây dựng thành phố Lai Châu sáng - xanh - sạch - đẹp!

       5. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016)!

       6. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016)!

       7. Thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

       8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

       9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội!

       10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

       11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

       12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin liên quan

Tuyên truyền giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2018 11:07:05 SA)

Tuyên truyền giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM(01/10/2018 2:01:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(11/04/2017 9:35:36 SA)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2017(03/03/2017 10:46:13 SA)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 2/2017(06/02/2017 7:50:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này