Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tin tức hoạt động

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
(Ngày đăng :11/04/2017 9:36:42 SA)

Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

trong đó  tập trung “Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính của chính phủ mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau”

Vậy dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Gồm có 4 mức độ:

Mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện môi trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Vâng thưa quý vị và các bạn!

Ngày 30/3/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, cung cấp 96 thủ tục hành chính dịch vụ công cấp thành phố và 116 thủ tục hành chính dịch vụ công cấp xã, phường trên địa chỉ Webside: http://motcua.laichau.gov.vn. Mọi tổ chức, cá nhân thành phố Lai Châu khi giao dịch thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hãy truy cập vào địa chỉ trên, đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại trang Web.

Như vậy, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 sẽ giúp công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Công dân, tổ chức chỉ phải 1 lần duy nhất đến thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị. Từ đó, các cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh, thuận tiện, khoa học. Người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký làm các thủ tục hành chính. Đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những cán bộ công quyền.

Tin liên quan

Tuyên truyền giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2018 11:07:05 SA)

Tuyên truyền giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM(01/10/2018 2:01:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(11/04/2017 9:35:36 SA)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2017(03/03/2017 10:46:13 SA)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 2/2017(06/02/2017 7:50:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này