Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Phổ biến giáo dục PL Tin PBGDPL

UBND thành phố: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2016
(Ngày đăng :07/12/2016 9:56:10 SA)

 

Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 01/12/2016, UBND thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND cấp xã năm 2016, do đồng chí Lê Bá Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Xoa – PCT HĐND Thành phố, đồng chí Phạm Văn Khiển – PTC HĐND thành phố và đồng chí Tạ Đặng Phượng – Trưởng phòng Nội vụ thành phố và các lãnh đạo một số các cơ quan, đơn vị, cùng 168 học viên  là đại biểu HĐND cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Sau 4 ngày tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu HĐND các xã, phường đã nghe các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố trực tiếp giảng bài và truyền đạt 04 chuyên đề chính: Chuyên đề về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Chuyên đề về Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp; Chuyên đề về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; Chuyên đề về Luật Ngân sách Nhà nước và tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh và thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, giúp đại biểu HĐND cấp xã phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn. Đồng thời cũng là dịp để các đại biểu HĐND các xã, phường được giao lưu, học hỏi, trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn, góp phần thực hiện tốt hơn về chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại địa phương và đơn vị. 

Tin liên quan

UBND thành phố: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2016(07/12/2016 9:53:09 SA)

UBDN phường Quyết Thắng: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016. (23/11/2016 9:38:37 SA)

UBND thành phố Lai Châu: Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL(23/11/2016 9:14:03 SA)

Hiệu quả tuyên truyền thông qua xét xử lưu động năm 2016(23/11/2016 8:05:54 SA)

Kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.(23/11/2016 7:53:49 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này