Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Phổ biến giáo dục PL Tin PBGDPL

UBND thành phố Lai Châu: Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL
(Ngày đăng :23/11/2016 9:16:00 SA)

         Ngày 22/9/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL thành phố Lai Châu, qua đó Hội đồng PHPBGDPL thành phố gồm có 24 thành viên: Chủ tịch Hội đồng do đồng chí PCT UBND thành phố - phụ trách VH-XH; Phó Chủ tịch do đồng chí Trưởng phòng Tư pháp phụ trách; thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố Lai Châu. Phòng Tư pháp là cơ quan Thường trực của Hội đồng.

          Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Quy chê tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL. Trách nhiệm của cơ quan Thường trực của Hội đồng là làm đầu mối trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đã được quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg; Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các Chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng; Chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng, tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác PBGDPL, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng; Giúp Chủ tịch thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng giao. 

Tin liên quan

UBND thành phố: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2016(07/12/2016 9:53:09 SA)

UBDN phường Quyết Thắng: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016. (23/11/2016 9:38:37 SA)

UBND thành phố Lai Châu: Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL(23/11/2016 9:14:03 SA)

Hiệu quả tuyên truyền thông qua xét xử lưu động năm 2016(23/11/2016 8:05:54 SA)

Kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.(23/11/2016 7:53:49 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này