Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Nghị quyết HĐND HĐND TP khóa 3 NK 2016-2021

Nghị Quyết HĐND thành phố Lai Châu khóa III, kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
(Ngày đăng :29/12/2017 10:23:28 SA)

Tải File:   54/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021

                55/NQ-HĐND   Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021

                56/NQ-HĐND   Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 

               57/2017/NQ-HĐND   Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 

                58/NQ-HĐND   Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

                59/NQ-HĐND   Nghị quyết Thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu  tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030

                60/2017/NQ-HĐND   Nghị quyết Thông qua quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu

                61/NQ-HĐND   Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát việc quản lý thuế: Thu ngoài quốc doanh, phí, lệ phí,  và tiền sử dụng đất trên địa bàn  thành phố Lai Châu năm 2016.2017

               62/2017/NQ-HĐND   Nghị quyết  về kết quả giám sát tình hình sản suất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2015,2016

               63/NQ-HĐND   Nghị quyết về phương án giao rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018

               64/NQ-HĐND   Nghị quyết về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử chi trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

               65/2017NQ-HĐND   Nghị quyết về Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin liên quan

Nghị quyết HĐND thành phố Lai Châu khóa III, Kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021(17/07/2018 3:40:23 CH)

Nghị Quyết HĐND thành phố Lai Châu khóa III, kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021(29/12/2017 9:46:41 SA)

Nghị quyết HĐND Thành phố Lai Châu khóa III, Kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021(01/08/2017 7:50:52 SA)

Nghị quyết HĐND Thành phố Lai Châu khóa III, Kỳ họp thứ Ba(15/03/2017 9:51:51 SA)

Nghị quyết HĐND Thành phố Lai Châu khóa III, Kỳ họp thứ hai(15/03/2017 9:38:31 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này