Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức UBND Thành phố

UBND Thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :21/11/2014 3:18:16 CH)

Lãnh đạo UBND Thành phố Lai Châu:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Lương Chiến Công

Chủ tịch UBND Thành Phố Lai Châu

 

2 Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Lai Châu

 

3

Vàng Thị Chính

Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Lai Châu  
 

 

   

Tin liên quan

UBND Thành phố Lai Châu(21/11/2014 3:18:16 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này