Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Hệ thống tổ chức HĐND Thành phố

HĐND Thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :21/11/2014 3:17:10 CH)

Lãnh đạo HĐND Thành phố:

          1. Đồng chí Vương Văn Thắng - UVBTV Tỉnh Ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố;

          2. Đồng chí Giàng Thị Xoa - UVBTV Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

          3. Đồng chí Phạm Văn Khiển - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

       

Tin liên quan

HĐND Thành phố Lai Châu(21/11/2014 3:17:10 CH)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này