Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 136/KH-UBND V/v Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản và nhu cầu vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2018 6 25/01/2018
2 405/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 20 25/01/2018
3 393-394/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn 27 25/01/2018
4 395-399/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển knh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 7 25/01/2018
5 101/TB-UBND V/v Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 01/2018 38 23/01/2018
6 2852/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chi phí mua sắm công cụ lao động cho các hộ dân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu..... 10 23/01/2018
7 28/QĐ-UBND V/v Thu tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND thành phố Lai Châu 13 23/01/2018
8 24-27/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND thành phố Lai Châu 17 23/01/2018
9 125/UBND-QLDT V/v Thực hiện quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 29 22/01/2018
10 387-389/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 27 22/01/2018
11 107.345-353/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 4 22/01/2018
12 354-381/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia Khâu I 1 22/01/2018
13 81/PĐTĐ-UBND V/v Phát động thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 20 17/01/2018
14 61-68/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường ĐoànKết 17 17/01/2018
15 69-95/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia Khâu 1, xã Nậm Loỏng 5 17/01/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này