Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1643/QĐ-UBND Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 14 29/09/2017
2 1664/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường , hỗ trợ dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 19 29/09/2017
3 1818/KH-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 27 26/09/2017
4 1620/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án ; Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố lai châu (tuyến số 3 và các tuyến nối QL4D đến các nhà máy gạch tuyn nen cũ); Tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch Tuynen cũ 39 26/09/2017
5 1789/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Triển khai thực hiện nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 18/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII 31 22/09/2017
6 1775/KH-UBND Kế hoạch Đề án ' Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020' của Bộ Nội vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu 5 21/09/2017
7 1732/UBND-VP Thực hiện quy ddihj quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 14/09/2017
8 1746/UBND-KT Rà soát, đánh giá tiêu chí nông thôn mới năm 2017 8 14/09/2017
9 1733/TB-UBND 11 14/09/2017
10 1582/QĐ-UBND Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 48 14/09/2017
11 1716/KH-UBND Tuyên truyền, một số văn bản Luật được thông qua kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XIV 7 12/09/2017
12 1553\QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : san gạt mặt bằng và công trình phụ hỗ trợ trường Mầm Non San thàng, thành phố Lai Châu 11 12/09/2017
13 1539/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 10 11/09/2017
14 1696/UBND-TP Triển khai thực hiện công văn số 1596 UBND-TH ngày 25/8/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 8 08/09/2017
15 1533/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường mầm non San thàng, thành phố Lai Châu 12 07/09/2017

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này