Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 573/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 29 08/02/2018
2 584/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 28 08/02/2018
3 06/QĐ-UBND V/v Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 14 08/02/2018
4 408-418/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 12 06/02/2018
5 419-426/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường nối khu dân cư với vùng sản xuất thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D với nhà máy gạch tuynen cũ): Tuyến số 1 15 06/02/2018
6 427-433/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường từ QL4D đến trường mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 16 06/02/2018
7 521-535/QĐ-UBND V/v V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu 21 06/02/2018
8 551-558/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường từ QL4D tới trường Mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 9 06/02/2018
9 560-570/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố 8, phường Đoàn Kết 5 06/02/2018
10 .. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lai Châu 93 01/02/2018
11 171/UBND-KT V/v Triển khai áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm 12 01/02/2018
12 177/CT-UBND V/v Tăng cường các biện pháp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 3 01/02/2018
13 178/KH-UBND V/v Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thanh phố Lai Châu năm 2018 23 01/02/2018
14 2854/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố Lai Châu năm 2018 25 01/02/2018
15 390/QĐ-UBND V/v Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu, chi NSĐP và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 11 25/01/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này