Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 724/UBND-Vp V/v chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 24 18/05/2018
2 1104-1106/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 70 16/05/2018
3 1072-1087/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 61 16/05/2018
4 691/TB-UBND V/v Thông báo kết quả của thí sinh xét tuyển viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 233 16/05/2018
5 674/UBND-VP V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice 75 11/05/2018
6 616/TB-UBND V/v Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 4/2018 88 04/05/2018
7 1010/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 1 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 97 03/05/2018
8 1019/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 4 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 43 03/05/2018
9 1020/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 3 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 35 03/05/2018
10 1021/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 2 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 34 03/05/2018
11 617/UBND-Vp V/v Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ 30/4-01/05 26 27/04/2018
12 13/TB-HĐXT V/v Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 260 24/04/2018
13 955/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại L4, khu dân cư số 1 mở rộng bám đường 58m phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 179 23/04/2018
14 123-125/TB-TTPTQD V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 138 20/04/2018
15 940/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 75 18/04/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này