Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1999-2000/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 12/12/2017
2 1992/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính 23 08/12/2017
3 2280/UBND-GD V/v Triển khai thực hiện nghị định số 80/2017/CP ngày 17/7/2017 5 08/12/2017
4 2278/UBND-KT V/vTriển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về knh doanh rượu 4 08/12/2017
5 1974/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố 18 08/12/2017
6 1953/QĐ-UBND --1955/QĐ-UBND V/v Giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 11 08/12/2017
7 2197/UBND-VP V/v Phát hiện, ngăn chặn mã độc “đào’’ tiềm ảo bất hợp pháp 11 24/11/2017
8 2152/HĐTĐKT V/v triển khai thực hện nghị định 91/2017/nĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng 11 22/11/2017
9 1889/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hõ trợ, tái định cư dự án: Cống thoát nước tổ 9, phường Quyết Thắng 24 17/11/2017
10 2155/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 36 17/11/2017
11 2156/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 11 17/11/2017
12 2157/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 3 17/11/2017
13 2158/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 2 17/11/2017
14 2159/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 12 17/11/2017
15 2120/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2017 59 14/11/2017

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này