Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 218/UBND-KT V/v Tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng vật nuôi và PCCCR 3 12/02/2018
2 499/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn 1 10/02/2018
3 599-602/QĐ-UBND V/vGiao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 63 08/02/2018
4 208/UBND-QLĐT V/v Thực hiện nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 16 08/02/2018
5 573/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 29 08/02/2018
6 584/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 24 08/02/2018
7 06/QĐ-UBND V/v Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 12 08/02/2018
8 408-418/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 11 06/02/2018
9 419-426/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường nối khu dân cư với vùng sản xuất thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D với nhà máy gạch tuynen cũ): Tuyến số 1 15 06/02/2018
10 427-433/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường từ QL4D đến trường mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 14 06/02/2018
11 521-535/QĐ-UBND V/v V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu 21 06/02/2018
12 551-558/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường từ QL4D tới trường Mầm non Hoa Sen, đường sau sân vận động 8 06/02/2018
13 560-570/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Kênh thoát nước tổ dân phố 8, phường Đoàn Kết 4 06/02/2018
14 .. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lai Châu 63 01/02/2018
15 171/UBND-KT V/v Triển khai áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm 9 01/02/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này