Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1821/QĐ-uBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 25 17/08/2018
2 1286/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về ĐTBD CBCCVC và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 36 03/08/2018
3 1762/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 61 01/08/2018
4 1765/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố 25 01/08/2018
5 1789-1792/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 38 01/08/2018
6 1243/TB-BTC V/v thông báo hệ thống câu hỏi hội thi "Dân vận khéo" khối chính quyền thành phố Lai Châu năm 2018 58 27/07/2018
7 1765/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố Lai Châu 45 26/07/2018
8 1750-1754/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Xử lý điểm đen tại Km38+500/QL4D tỉnh Lai Châu 37 25/07/2018
9 1154-1177/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 3 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 39 17/07/2018
10 1732/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ dự án: tháo gỡ đi chuyển ĐZ 22KV; 0,4KV và di chuyển cột bê tông treo cáp nằm trong phạm vi thu hồi dự án: Phát triển quỹ đất bám trục đường Nguyễn Văn Linh, phường Đông Phong 26 17/07/2018
11 48/PKT V/v tăng cường quản lý đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng bệnh Dại trên động vật nuôi 16 12/07/2018
12 1713/QĐ-UBND V/v phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa của UBND thành phố Lai Châu 45 12/07/2018
13 1140/UBND-QLĐT V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lai Châu 10 12/07/2018
14 1316,1706 QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 42 12/07/2018
15 1200-1201/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 22 12/07/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này