Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1316,1706 QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 37 12/07/2018
2 1200-1201/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 19 12/07/2018
3 220/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 53 11/07/2018
4 128/TB-TTPĐ V/v tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất 62 09/07/2018
5 1115/KH-UBND V/v Hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Lai Châu 6 09/07/2018
6 1077-1102/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án "Khu lâm viên thành phố Lai Châu" 112 06/07/2018
7 999-1008/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 1, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 37 04/07/2018
8 1009-1023/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 2, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 17 04/07/2018
9 1024-1035/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D - lô 4, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 18 04/07/2018
10 1036-1039/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tại đường thanh niên 32 04/07/2018
11 1350-1358/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 04/07/2018
12 1390-1397/QĐ_UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 22 04/07/2018
13 1388-1389/QĐ-UBND V/v Cho phép quyền sử dụng đất 33 04/07/2018
14 1315/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Trường Mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 6 04/07/2018
15 1344/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 18 04/07/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này