Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1647/UBND-VP V/v Tổ chức Lễ tang nguyên tổng bí thư Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang 9 05/10/2018
2 1588/UBND-KT V/v Đẩy nhanh tiến độ trồng cây Mắc ca năm 2018 và đăng ký trồng mới giai đoạn 2018-2021; chăm sóc, quản lý bảo vệ cây mắc ca trồng mới 15 05/10/2018
3 1627/TB-UBND V/v Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 52 04/10/2018
4 1996/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 52 28/09/2018
5 1969/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển lắp đặt tuyến ống cấp nước UPVC D200 đường Nguyễn Văn Linh tổ 22 Phường Đông Phong 11 26/09/2018
6 1571/UBND-VP V/v tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo Nghi thức Quốc tang 36 24/09/2018
7 1453/KH-UBND V/v Triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố Lai Châu 15 07/09/2018
8 1891-1892/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 66 07/09/2018
9 1442/TB-UBND V/v Lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 60 07/09/2018
10 1919/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường mầm non San Thàng thành phố Lai Châu (bổ sung) 20 07/09/2018
11 1908/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 19 07/09/2018
12 1434/KH-UBND V/v Tuyên truyền phổ biến các văn bản luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV 4 07/09/2018
13 1912-1918/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường Mầm non san Thàng, thành phố Lai Châu (bổ sung) 12 07/09/2018
14 1394/KH-UBND V/v triển khai đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Lai Châu 49 28/08/2018
15 1863-1877/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 37 23/08/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này