Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 690-692/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 61 09/03/2018
2 688/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 134 09/03/2018
3 675/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xử lý điểm đen tại Km38+500/QL4D, tỉnh Lai Châu 23 07/03/2018
4 292/TB-UBND V/v Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 02 năm 2018 57 07/03/2018
5 599-601/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 51 01/03/2018
6 591-598/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án : Đường nối các khu dân cư với các vùng sản xuất thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến QL4D với nhà máy gạch Tuynen cũ): Tuyến số 1 24 28/02/2018
7 574-575/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 49 28/02/2018
8 559/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Phê A Tùng đã ban hành tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 12 28/02/2018
9 504-506/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 16 26/02/2018
10 218/UBND-KT V/v Tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng vật nuôi và PCCCR 5 12/02/2018
11 499/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn 10 10/02/2018
12 599-602/QĐ-UBND V/vGiao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 73 08/02/2018
13 208/UBND-QLĐT V/v Thực hiện nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 17 08/02/2018
14 573/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 08/02/2018
15 584/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 08/02/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này