Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2500-2537/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13 17/01/2019
2 2549-2561/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 17/01/2019
3 2599/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung phương an bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Xây dựng hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 (6A): Hạng mục đường R5 11 15/01/2019
4 67/TB-UBND V/v ủy quyền tiếp công dân định kỳ 7 15/01/2019
5 53/UBND-QLĐT V/v Triển khai thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP; quy định về phân cấp xây dựng 16 15/01/2019
6 63/UBND-VHTT V/v đôn đốc triển khai thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 4 15/01/2019
7 19/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ nội vụ 31 08/01/2019
8 2525/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 108/TB-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Lai châu để thực hiện dự án: Khu lâm viên thành phố Lai Châu 22 08/01/2019
9 08/KH-UBND V/v Chỉnh trang lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lai châu trước trong và sau tết nguyên đán 2019 16 08/01/2019
10 2570-2571/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Cống thoát nước tổ 9 phường quyết Thắng 5 08/01/2019
11 04/QĐ-UBND V/v Thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn của Nguyễn Thị Hằng và Dương Đức An 45 05/01/2019
12 43/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 51 04/01/2019
13 2468/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 37 26/12/2018
14 2037/CT-UBND V/v Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 8 18/12/2018
15 2062/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Thắng 10 18/12/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này