Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1135-1166/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 8 24/05/2018
2 463-480/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 6 23/05/2018
3 481-496/QĐ_UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 2 23/05/2018
4 1119/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại lô 35B, KDC số 1B Phường Đông phong , thành phố Lai Châu 43 23/05/2018
5 1120/QĐ-UBND V/vV/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại lô CL-01 tổ dân phố số 22 Phường Đông phong , thành phố Lai Châu 56 23/05/2018
6 1103/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố đã ban hành tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 17 18/05/2018
7 724/UBND-Vp V/v chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 16 18/05/2018
8 1104-1106/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 60 16/05/2018
9 1072-1087/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 45 16/05/2018
10 691/TB-UBND V/v Thông báo kết quả của thí sinh xét tuyển viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 180 16/05/2018
11 674/UBND-VP V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice 25 11/05/2018
12 616/TB-UBND V/v Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 4/2018 77 04/05/2018
13 1010/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 1 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 48 03/05/2018
14 1019/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 4 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 30 03/05/2018
15 1020/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 3 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 31 03/05/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này