• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Lai Châu chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Những năm qua, công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được UBND thành phố Lai Châu quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Từ đó, giảm phiền hà, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thành phố và 07/07 xã, phường. Cơ sở vật chất cơ bản được trang bị đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng được nhu cầu công việc và giao dịch của công dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong năm 2021, đã tiến hành rà soát 397 thủ tục hành chính, trong đó, đề nghị bãi bỏ 91 thủ tục hành chính; đề nghị sửa đổi, bổ sung 29 thủ tục hành chính. Duy trì nghiêm túc việc cắt giảm 30% trở lên thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, với 99,9% thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết đúng hạn và trước hạn. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, đã thực hiện cung cấp, tích hợp 376 thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công trực tuyến; tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến 10 thủ tục hành chính. Đặc biệt, UBND thành phố lựa chọn cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn vững vàng, đạo đức công vụ trực tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính với điều kiện tốt nhất cho công dân đến giao dịch. Anh Nguyễn Đức Thắng – Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố cho biết: “Được giao làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông thành phố, Tôi cũng như các đồng chí công chức khác thường xuyên thực hiện đúng quy chế của Bộ phận một cửa về thời gian, tác phong, lề lối làm việc gắn với đạo đức công vụ. Tìm tòi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực; cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, các Quyết định, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thủ tục hành chính cũng như các hồ sơ để hướng dẫn cho công dân khi đến làm việc được nhanh gọn hơn, không phải đi lại nhiều lần. Rà soát xin bổ sung các thiết bị thông minh phục vụ cho công tác tra cứu thủ tục hành chính”.

Bên cạnh đó, UBND thành phố còn tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thể chế. Kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Trong năm qua, thành phố đã tiến hành rà soát 13 văn bản, kiểm tra 5 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành, qua kiểm tra các văn bản đều đảm bảo theo quy định. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, đồng thời bố trí, sắp xếp phù hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của  đội ngũ cán bộ, công chức. Cải cách tài chính công trên tinh thần các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển chính quyền số trong các cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 4 cấp, với 95,8% văn bản điện tử đi giữa các cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan đơn vị, xã, phường, lãnh đạo phòng, ban, UBND xã, phường được cấp chứng thư số, chữ ký số sử dụng trong giao dịch điện tử.

Người dân đến liên hệ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố.

Trao đổi với chúng tôi, Bà Trần Thị Ngát – Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lai Châu cho biết: Năm 2021, Thành phố là đơn vị đứng đầu trong 8 huyện, thành phố của tỉnh về thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố về công tác này, trong thời gian qua, Phòng Nội vụ đã tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả đối với công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cải cách thủ tục hành chính. Tham mưu thực hiện rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định chồng chéo hoặc chưa đồng nhất. Cùng với đó, Phòng Nội vụ cũng tham mưu chỉ đạo việc thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục liên quan về cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian khi tổ chức cá nhân đến liên hệ công việc. Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại cơ quan, đơn vị, xã, phường. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo hiệu quả và kịp thời”.

Công dân đến liên hệ làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa phường Đoàn Kết.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm để đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường dành thời gian nắm tình hình và hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Duy trì thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sử dụng thư điện tử, chữ ký số trong giải quyết công việc.


Tác giả: Nguyễn Hương
Nguồn:Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 496
Hôm qua : 998