• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng

Ngày 19/01/2017, UBND thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thành phần dự gồm các đồng chí đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố; thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các xã, phường. Đồng chí Lương Chiến Công - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện mục tiêu "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bổi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến" theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 32-CT/TU, , ngày 26/6/2014 của Tỉnh ủy. Năm 2016, UBND thành phố Lai Châu đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác TĐKT trên địa bàn với việc ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo công tác TĐKT và nội dung phát động thi đua thiết thực, cụ thể.

Trong năm, nhiều phong trào được phát động như: Thi đua lập thành tích phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... đã tác động kịp thời đến công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên được chú trọng. Những gương "người tốt, việc tốt" được phát hiện, suy tôn, biểu dương kịp thời, từ đó phổ biến và nhân rộng trên các lĩnh vực.

Công tác thanh tra, kiểm tra, bình xét thi đua khen thưởng đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Theo đó, năm 2016 Thành phố đã có 65 tập thể đạt Lao động xuất sắc (1 tập thể được nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ, 7 tập thể được UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua); 201 cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở trở lên (trong đó CSTĐ toàn quốc 01 đ/c; CSTĐ cấp Tỉnh 34 đ/c); 11 tập thể, 50 cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 48 tập thể, 436 cá nhân và hộ gia đình được UBND Thành phố tặng giấy khen... cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được khen có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất...

Về công tác cải cách hành chính, năm qua Thành phố đã triển khai kịp thời hệ thống văn bản liên quan đến CCHC và thực hiện khá tốt; các thể chế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đảm bảo chất lượng, phù hợp. Quy chế làm việc của UBND được ban hành đúng quy định hiện hành, phù hợp thực tế của cơ quan, đơn vị. Cơ cấu tổ chức được rà soát, tổ chức, sắp xếp, kiện toàn. Chỉ đạo rà soát kịp thời các thủ tục hành chính trên địa bàn, kiến nghị ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Thành phố và xã, phường từng bước được nâng cao; thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Hội đồng TĐKT Thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng nội dung và phát động phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Năm 2017 các đơn vị cần xây dựng phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ từng địa phương và của ngành. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo, đôn đốc công tác thi đua một cách thường xuyên, tăng cường kiểm tra giám sát; thực hiện khen thưởng khách quan, công bằng đúng người, đúng việc và đảm bảo kịp thời... Đồng thời các cơ quan, đơn vị, xã, phường phải chủ động, tích cực nâng cao chất lượng thực hiện công tác CCHC; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính để đảm bảo tinh gọn, phù hợp với quy định. Phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm điện tử được trang bị trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 146
Hôm qua : 456